HISTORIE FIRMY


            Tiskárna HALP PRINT, spol. s r. o.  vznikla v roce 1991. Při založení společnosti byl kladen důraz na zabezpečení služeb obyvatelstvu, neboť v době vzniku nebyla v okolí v provozu žádná jiná tiskárna. Postupem rozvoje podnikání se začala vytvářet  široká klientela zákazníků, pro něž společnost začala tisknout potřebné materiály.  Z počátku se jednalo o jednotlivce a malé začínající firmy, které se postupně rozrůstaly. S tímto rozšiřováním samozřejmě souvisely i nové požadavky klientů na kvalitu, rychlost a pestrost nabídky tiskárny. 

            Výrobní program společnosti tvoří především ofsetový tisk, a to jak jednobarevný, tak i vícebarevný. Nejžádanější je tisk etiket na víno, tolik příznačný pro náš vinařský kraj. Samozřejmostí je zabezpečování nejen tisku, ale i návrhu a výtvarného zpracování etiket. Dále nabízíme jejich zlacení termoražbou, výsek rozmanitých tvarů včetně tisku EAN kódu. Samostatnou oblastí je komplexní zabezpečení propagačních materiálů, počínaje prvotním návrhem, zabezpečením potřebných fotografií a konče kvalitním tiskem. Samozřejmě se nezapomíná na původní záměr - zabezpečení služeb obyvatelstvu, který představuje tisk svatebních či promočních oznámení, pozvánek na různé oslavy, katalogů, diplomů, vizitek, samolepek, prospektů, brožur, kalendářů apod..

               Reklamní oddělení tiskárny HALP PRINT vzniklo v nedávné době
se zaměřením na tvorbu dnes tak populárních internetových prezentací, jejich návrhu, i pozdější realizací. Samozřejmostí je i návrh kompletní reklamní kampaně, nevyjímaje reklamních předmětů a jejich potisku.  

 

 
 

Copyrights 2005 All right reserved   HALP PRINT. Design by www.halpprint.cz